Şartlar ve satın alma koşulları

Konu

Bu Yönetmeliğin konusu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Tüketicinin Satış ve Teminine İlişkin Kurallara Uygun Olarak, Tüketiciye www.toursinbelek.com/tr web sitesinde elektronik hizmetler kurumu tarafından satılmasıdır.


YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Önemli noktalar:
Tüketici, gezi ve hizmetin niteliği, satış miktarı, ödeme türü ve hizmet le ilgili gerekli tüm bilgilerin alındığını ve bilgilerin elektronik ortamda doğrulandığını kabul eder.
Ajans, hizmetin sağlanması ve ifası için Tüketici'ye karşı sorumludur.
Acente, hizmetin sözleşmeye uymaması durumunda meydana gelen zarardan sorumludur ve zararı tazmin eder. Vizeler satın alınan turlara dahil değildir.
Tüketici, herhangi bir memnuniyetsizlik ve talep hakkında Ajans'a yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Daire, iddiayı ortadan kaldırmak için bulgu ve karar lardan sorumludur.
Tüketici, üç gün önceden Ajans'a bilgi verirse, ek ödeme yapmadan başka bir gezi tarihini değiştirebilir.
Tüketici, sağlanan hizmet için vergi ödemez. Tüm fiyatlar KDV dahil belirtilmiştir.

 

GEZININ İPTALİ VE DEVRİ

Ajans, ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz durumu dikkate alır, depremler, terör saldırıları, olumsuz hava koşulları, yol engelleri ve öngörülemeyen teknik sorunlar nedeniyle hizmeti iptal etme hakkını saklı tutar... Bu durumda, tüketici itiraz da bulunamaz.
Tüketici, turun başlamasından 15 gün önce Acente'ye haber vererek geziyi iptal edebilir ve bu durumda Acente ödenen fonları iade etmekle yükümlü olacaktır.
Tüketici, turun başlamasından bir hafta önce iptal için uyarıda bulunduğu takdirde tur için üçünün% 50' si geri çağrısını iade edebilir.
Tüketici 7 günden az bir süre önceden hizmeti iptal edemez. Bu durumda, Tüketici tur tarihini değiştirmek niyetinde değildir.
Tüketici, tur kullanma hakkını planlanan tur tarihinden 7 gün öncesine kadar başka bir kişiye devredebilir.
Tüketici, acenteye iletişim kanalları aracılığıyla, bir tura çıkamayacağını ve seyahati engelleyen durumlar hakkında yazılı olarak bildirimde bulunmazsa, Acente müşterinin yapmayı planladığı gezileri 24 saat içinde iptal edebilir. Bu gibi durumlarda, para iadesi yapılmaz.
Acente, gerekli gördüğü takdirde geziyi kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda, yazılı bir bildirim göndererek tur değişikliği Tüketici bilgilendirmek zorundadır. Acente, yazılı bildirim üzerine ziyaret sırasını değiştirebilir. Bu gibi durumlarda, Tüketici tura katılmak istemiyorsa, sağlanmayan hizmetler için ücret iade edilebilir.
Ajans, Tüketiciyi şahsen veya web sitesinde veya mevcut herhangi bir şekilde bilgilendirebilir. Tüketici bu durumu bizzat kabul eder ve onaylar.

 

YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunlardan Türk tüketici mahkemeleri ve tahkim mahkemeleri sorumludur. Tüketici bu anlaşmanın tüm koşullarını kabul eder ve kabul eder.